• Karakters_6_ontwikkeling

  Ontwikkelingen | 发展

 • Karakters_5_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters_1_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters3_uitwisseling

  Uitwisseling | 交流

 • Karakters_4_kennis

  Kennis | 知识

 • Karakters2_werelden verbinden

  Werelden verbinden | 国际接轨

Vergrijzing wordt in China een steeds groter probleem. Momenteel zijn er al zo’n 200 miljoen 60 plussers, en dit aantal loopt alleen maar op. Naar schatting is ongeveer 10 procent van deze ouderen niet meer in staat voor zich zelf te zorgen. Dat komt er op neer dat er voor een kleine 20 miljoen personen ouderdomszorg nodig is. Vaak probeert de familie deze zorg zo lang mogelijk zelf op te vangen. Niet alleen is professionele zorg erg duur, vaak is het ook niet eens beschikbaar. Vooral op het Chinese platteland neemt dit probleem grote vormen aan. Doordat veel jongeren naar de steden zijn getrokken blijven ouderen alleen achter. Er leven naar schatting 47 miljoen ouderen alleen op het platteland doordat hun kinderen naar andere oorden zijn vertrokken. De overheid probeert met verschillende maatregelen dit snel groeiende probleem op te lossen. Volgens experts is er echter een goed doordachte langetermijnoplossing nodig om het probleem daadwerkelijk het hoofd te kunnen bieden. Er wordt onder meer gekeken naar het opzetten van een landelijk pensioensysteem. Het opzetten van een dergelijk project gaat echter jaren kosten, tijd die er eigenlijk niet meer is.

Andere oplossingen kunnen misschien voortkomen uit de commerciële sector. China heeft sinds dit jaar haar zorgsector opengesteld voor buitenlandse investeerders. De ouderenzorg is een van de sectoren waar innovaties met open armen worden . . . . . lees meer

Zoeken

jan booij
hoogeveen logo
meetin